درباره ما

فعالیت شرکت طب داخلی پیشرو در زمینه واردات، فروش و ارائه خدمات پس از فروش انواع محصولات پزشکی در شاخه های گوارش، ریه و ارولوژی می باشد.

خط مشی کیفیت شرکت طب داخلی پیشرو شامل موارد ذیل می باشد:

 

1 – جلب رضایت مشتریان:

مشتریان، کانون توجه و ضامن بقاء و پیشرفت ما هستند. از این رو، فعالیت های شرکت در راستای رسیدن به جلب رضایت مشتریان عبارتند از:

  • شناسایی، درک صحیح انتظارات  نیازهای حال و آینده مشتریان و براورد شناختن این نیازها و انتظارات میسر است.
  • ارائه محصول باکیفیت: تهیه و توزیع محصول باکیفیت، به روز و مطابق با استاندارد روز جهان به جامعه پزشکی ایران.
  • افزایش تنوع محصول جهت برآورده ساختن نیازهای مشتریان.
  • آموزش موثر و بروز خریداران.
  • تکیه بر ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات پس از فروش.

 

2 – آموزش موثر کارکنان به منظور ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات:

ما اعتقاد داریم در سایه آموزش های منظم و موثر، ضمن کاسته شدن مشکلات کاری، با توجه به گسترده تر شدن افق دید پرسنل، کیفیت ارائه خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

 

3 – برقراری شرایط محیطی مناسب:

برقراری شرایط محیطی مناسب در شرکت در جهت ارتقای عملکرد کیفی پرسنل.

 

4 – افزایش سهم بازار:

بالا بردن فروش محصولات خود جهت تصاحب سهم بیشتری از بازار فروش محصولات مرتبط.

 

به منظور برآورده نمودن این خط مشی، شرکت طب داخلی پیشرو سیستم مدیریت کیفیت ISO13485:2016 را در سازمان پیاده نموده است.

کلیه کارکنان شرکت باید خط مشی کیفیت شرکت را درک نموده و همگی در جهت میل به آن تلاش جدی به عمل آورند. به نظور تدادم هماهنگی با رسالت و اصول اساسی شرکت این خط مشی در ابتدای هرسال مورد بازنگری قرار می گیرد.