پیگیری

اطلاعات دستگاه

استعلام وضعیت دستگاه

برای پیگیری روال تعمیرات دستگاه خود، لطفا شماره سریال آن را وارد نمایید :
شرح وضعیت های مختلف برای دستگاه
.
وضعیت توضیحات
صدور پیش فاکتور پیش فاکتور در حال صدور است
منتظر جواب پیش فاکتور ارسالی منتظر تایید از طرف مرکز می باشد
منتظر تعمیر تاییدیه از مرکز گرفته شده است و در اولویت تعمیر قرار دارد
در حال تعمیر دستگاه توسط یکی از کارشناسان فنی در حال تعمیر می باشد
مشکل مالی مرکز بدهی معوقه دارد
عودت با توجه به مکاتبات انجام شده با مرکز دستگاه عودت گردیده است
منتظر قطعه دستگاه منتظر دریافت قطعه از کمپانی می باشد
آماده دستگاه تعمیر شده است و آماده ارسال به مرکز میباشد